Regulaminy
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, unikalny numer generowany przez używaną przeglądarkę oraz inne potrzebne informacje. Stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
 2. W ramach strony Sklepu internetowego stosowane są pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.
 3. Sprzedawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:
 • zapewnienia standardów bezpieczeństwa;
 • identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.
 1. Każdy użytkownik przeglądarki internetowej przy wejściu na stronę Sklepu Internetowego zostanie poinformowany o tym, iż strona ta wykorzystuje pliki Cookies do celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. Należy pamiętać, że większość dostępnych na rynku przeglądarek internetowych akceptuje domyślnie przyjmowanie plików Cookies. Użytkownik przeglądarki internetowej ma możliwość całkowitego wyłączenia tej funkcji lub ograniczenia jej czasowo.
 2. Użytkownik przy wejściu na stronę internetową Sklepu Internetowego ma możliwość wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę plików Cookies. Należy pamiętać, że również ustawienia przeglądarki internetowej muszą być tak skonfigurowane, aby umożliwiały Administratorowi przetwarzanie plików Cookies.
 3. Pliki Cookies są zapisywane automatycznie. Odwiedzający stronę nie ma obowiązku ich akceptować, jednak wiele przeglądarek ma ustawioną domyślną akceptację tych plików. W przypadku, gdy Usługobiorca ich nie akceptuje powinien zmienić odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki.
 4. Usługodawca przetwarza również anonimowe dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego  jest Hype Sp. z o. o. z siedzibą Rumunki Skępskie 24, 87-630 Skępe, NIP: 4660426138, pod nr telefonu 511 345 062, adres
 2.  e-mail sklep@hypecamper.com (dalej “Sprzedawca”, “Administrator”).
 3. Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 4. W kwestiach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Klient może skontaktować się z Administratorem na adres: sklep@hypecamper.com
 5. Gromadzone dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w zgodny z prawem sposób dla oznaczonych, prawnie dopuszczalnych celów.
 6. Administrator zobowiązuje się do dokładania należytej staranności przy ochronie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych z zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 7. W przypadku danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, Administrator wykorzystuje następujące środki:
 • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, w tym certyfikat SSL;
 • dostęp do Konta Klienta możliwy jest jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 1. Administrator ma obowiązek zachowania w tajemnicy loginu i hasła do sklepu internetowego i chronić je przed nieuprawnionym dostępem przez nieupoważnione osoby trzecie.
 2. Administrator zawiadamia Klienta o korzystaniu lub podejrzeniu korzystania z jego konta przez osoby nieupoważnione.


CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CZAS ICH PRZETWARZANIA

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a i pkt f RODO, a więc wyrażone przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawnie uzasadnione interesy Administratora.
 1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
  • zawarcie, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku prawnego polegającego na nieodpłatnym świadczeniu przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  • zawarcie, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie umowy sprzedaży Produktów i ich dostarczenie do Klienta;
  • marketing bezpośredni Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego;
  • przekazywanie danych kontaktowych Klientów partnerom handlowym Sprzedawcy w celach marketingowych.
 2. Zakres danych wskazany jest każdorazowo w Formularzu na stronie internetowej Sklepu internetowego. Administrator zapewnia przy tym, że zakres przetwarzanych danych ogranicza się do minimum danych niezbędnych do realizacji zawartych umów i innych celów wymienionych w pkt 2 powyżej. Administrator przetwarza następujące dane Klientów:
  • imię i nazwisko;
  • nazwę firmy;
  • imię i nazwisko osoby kontaktowej;
  • adres poczty elektronicznej;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • adres przesyłki (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
  • adres siedziby.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów przez okres niezbędny ze względu na opisane w pkt 2 cele i świadczone usługi, a także przez okres wymagany przepisami prawa, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 

SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca gromadzi dane osobowe Klientów za pośrednictwem
  • Formularza Rejestracji Indywidualnego Konta Klienta;
  • Formularza Zamówienia;
  • Plików Cookies, które zapisywane są na urządzeniu końcowym Klienta.
 2. Dane w formularzach wymienionych w pkt 1 a-b powyżej pozyskiwane są w wyniku dobrowolnego, choć niezbędnego dla realizacji zawartych umów, ich wprowadzenia przez Klienta.
 3. Do przeglądania strony internetowej sklepu internetowego hypecamper.com nie jest konieczne podawanie swoich danych osobowych, ani dokonywanie rejestracji, z wyłączeniem danych zbieranych przez pliki Cookies, które zbierane są automatycznie za dobrowolnie wyrażoną zgodą Klienta.


FORMULARZE

 1. Sprzedawca gromadzi informacje podane dobrowolnie przez Klienta w Formularzu Rejestracji Indywidualnego Konta Klienta i Formularzu Zamówienia.
 2. Dobrowolnie podane przez Klienta informacje są niezbędne do skutecznego zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub umowy sprzedaży.
 3. Informacje podane przez Klienta w formularzach nie są udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim, chyba, że Klient wyrazi na to zgodę.
 4. Ponadto zapisane mogą być również dane techniczne takie jak jakość połączenia internetowego, numeru IP, oznaczenie strefy czasowej, daty i czasu.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

Administrator może udostępnić dane Klienta za jego zgodą, wyłącznie w związku z realizacją zawartych umów:

 1. w przypadku Klienta, który korzysta z dostawy przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przez Klienta przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
 2. w przypadku Klienta, który w ramach Sklepu Internetowego korzysta z wybranego systemu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.


PRAWA KLIENTA W STOSUNKU DO GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do żądania ich modyfikacji i usunięcia.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia i uaktualnienia danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, przeniesienia ich do innego podmiotu, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora, a także do wycofania dobrowolnie wyrażonej zgody w każdym czasie (z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie cofanej zgody).
 3. Klient realizuje swoje uprawnienia bezpośrednio z poziomu Indywidualnego Konta Klienta lub poprzez kontakt z Administratorem pod adresem mailowym sklep@hypecamper.com 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy jedynie Sklepu Internetowego hypecamper.com. Jeżeli na stronie internetowej Sklepu Internetowego znajduje się link do strony zewnętrznej, prowadzonej przez podmiot trzeci, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie.

 

REGULAMIN SKLEPU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://hypecamper.com prowadzony jest przez Hype Sp. z o.o. z siedzibą w Rumunki Skępskie 24, 87-630 Skępe, NIP: 4660426138, KRS: 0000800173, pod nr telefonu 511 345 062, adres e-mail sklep@hypecamper.com (dalej “Sprzedawca”, “Administrator”).
 2. Niniejszy regulamin świadczenia usług sklepu internetowego http://hypecamper.com skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców. Postanowienia Regulaminu nie pozbawiają praw konsumentów i przedsiębiorców wynikających z bezwzględnie wiążących ustaw prawa polskiego. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności postanowień Regulaminu z przepisami tych ustaw, pierwszeństwo mają normy ustawowe.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością sklepu internetowego oraz realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, która podała swoje dane osobowe, ma wgląd do ich treści oraz prawo do ich uzupełniania, poprawiania i zmiany w dowolnym momencie. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Konsumentów określone zostały w „Polityce Prywatności” – Załączniku do niniejszego Regulaminu, stanowiącego jego integralną część, a także “Polityce Cookies”, również stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.


DEFINICJE

SPRZEDAWCA Hype Sp. z o.o. z siedzibą w Rumunki Skępskie 24, 87-630 Skępe, NIP: 4660426138

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://hypecamper.com

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w myśl polskiego Kodeksu cywilnego lub osoba prawna, wpisana do rejestru przedsiębiorców lub innego rodzaju rejestru spółek prawa handlowego, właściwego dla państwa, na terenie którego osoba prawna ma siedzibę.

PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w myśl polskiego Kodeksu cywilnego, prowadząca działalność gospodarczą, wpisana do właściwego rejestru lub ewidencji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dla państwa, w którym ma siedzibę główną, a także spółka cywilna na zasadach określonych we właściwych ustawach oraz spółka prawa handlowego, wpisana do rejestru lub ewidencji właściwych dla państwa, na terenie którego spółka handlowa ma swoją siedzibę.

KONSUMENT – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnej, nie występująca w stosunku prawnym ze Sprzedawcą jako przedsiębiorca, do której odnoszą się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827).

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – usługi świadczone przez Sprzedawców na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

INDYWIDUALNE KONTO KLIENTA – konto elektroniczne utworzone za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji Konta Klienta.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli złożone na odległość, poprzez które Klient nabywa produkt oferowany przez Sklep Internetowy, w zamian za co zobowiązuje się zapłacić określoną cenę oraz ewentualne koszty przesyłki.

PRODUKT / PRODUKTY – towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, którymi są akcesoria do kamperów.


USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Poprzez pojęcie Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną należy rozumieć (a) Formularz Rejestracji Indywidualnego Konta Klienta (b) Formularz Zamówienia.
 1. a) Zakup za pośrednictwem Sklepu Internetowego możliwy jest bez zakładania Indywidualnego Konta Klienta lub po uprzedniej rejestracji takiego konta w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Formularza Rejestracji Konta Klienta. Indywidualne Konto Klienta zakłada się poprzez kliknięcie odnośnika „Rejestracja”, który przenosi do Formularza Rejestracji Konta Klienta, który następnie należy wypełnić oraz zaakceptować Politykę Prywatności.
 2. b) Klient dokonuje zamówienia poprzez zalogowanie się na swoje indywidualne konto klienta oraz wypełnienie Formularza Zamówienia. Złożenie zamówienia następuje z chwilą kliknięcia przycisku “Kupuję wraz z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Korzystanie ze wszystkich Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną jest bezpłatne dla wszystkich Klientów.
 4. Do korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną niezbędne jest posiadanie komputera typu PC lub Mac i przeglądarki internetowej oraz dostępu do sieci Internet.
 5. Przy korzystaniu z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Klient zobowiązany jest do podawania danych i informacji zgodnych z prawdą.


PRODUKTY

Wszystkie zdjęcia zamieszczone w opisie produktów nie stanowią faktycznych zdjęć kupowanych Produktów, a jedynie ich wzory poglądowe. Ostateczny wygląd Produktu, np. kolor, odcień, dokładne wymiary, może nieznacznie różnić się od przedstawionego wzoru


UMOWA SPRZEDAŻY I WARUNKI JEJ ZAWARCIA

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki informacje o produktach, ich właściwościach, parametrach technicznych, wizualne przedstawienie wzoru  produktu na zdjęciu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w chwili kliknięcia przez Klienta przycisku „Kupuję wraz z obowiązkiem zapłaty” w Formularzu Zamówienia. Po dokonaniu zakupu za pośrednictwem Formularza Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie prześle na adres mailowy Klienta potwierdzenie otrzymanego zamówienia, które stanowi jednocześnie akceptację oferty Klienta.
 3. Wszystkie podane ceny są cenami brutto, uwzględniającymi podatek od towarów i usług według obowiązujących krajowych i unijnych regulacji podatkowych, jeżeli jest naliczany. Cena nie zawiera kosztów transportu, które są wskazane oddzielnie i mogą różnić się w zależności od tego, jaką formę przesyłki wybierze Klient.
 4. Podane przy produktach ceny są wyrażone w Polskich  złotych (PLN).
 5. Cena Produktu staje się wiążąca i ostateczna z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku „Kupuję wraz z obowiązkiem zapłaty” w Formularzu Zamówienia.

Możliwe są następujące formy płatności:

 1. a) Za pobraniem, gotówką kurierowi w chwili doręczenia przesyłki z Produktem;
 2. b) Z góry przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia rachunek bankowy Sprzedawcy;
 3. d) Z góry za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej Przelewy24, którego administratorem danych osobowych jest PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.

Możliwe są następujące formy wysyłki lub odbioru zakupionych Produktów:;

 1. a) Krajowa przesyłka kurierska z zapłatą za Produkty z góry;
 2. b) Krajowa przesyłka kurierska z zapłatą za Produkty za pobraniem;
 3. e) Odbiór osobisty w siedzibie firmy z zapłatą za Produkty na miejscu gotówką bądź kartą płatniczą.

 

 1. Zamówienia są dostarczane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przesyłki kurierskie realizowane są wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej – DPD.
 3. Z uwagi na specyfikę Sklepu Internetowego, procesu składania i realizacji Zamówień, może zdarzyć się, że dany produkt został wycofany z produkcji lub wyczerpane zostały stany magazynowe zamawianego Produktu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą mailową. W takim przypadku Zamówienia będą realizowane według kolejności złożonych Zamówień, Klient będzie mieć możliwość wyboru innego Produktu, oczekiwania na nową dostawę, jeśli taka zostanie potwierdzona lub rezygnacji z Zamówienia wraz ze zwrotem wpłaconych kwot. Sprzedawca zastrzega, iż w każdym z powyższych przypadków może odpowiednio przedłużyć się czas oczekiwania na Produkt. W przypadku braku jednoznacznej decyzji ze strony Klienta, Zamówienie jest anulowane po okresie 7 dni roboczych, a ewentualna wcześniejsza wpłata należności zwracana.

ROZWIĄZANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni od dnia otrzymania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia znajduje się pod linkiem: FORMULARZ ZWROTU/WYMIANY. Wydrukuj, wypełnij i wrzuć do paczki z produktami.
 2. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w momencie kiedy na stronie internetowej sklepu występuje błąd techniczny (np. niewłaściwa cena towaru, niewłaściwy rozmiar, niewłaściwy kolor).
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w sytuacji:
 1. a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 8. k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

We wszelkich innych przypadkach rozwiązanie umowy możliwe jest jedynie za porozumieniem Sprzedawcy i Klienta lub w przypadkach wskazanych w ustawie.


GWARANCJA

 1. Objęcie Produktu gwarancją zależy wyłącznie od producenta i jest ono niezależne od Sprzedawcy. W przypadku, gdy Produkt objęty jest gwarancją producenta, wyposażony jest w kartę gwarancyjną.
 2. Karta gwarancyjna ważna jest jedynie wraz z dowodem zakupu, tj. paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.
 3. Czas trwania gwarancji ustalany jest przez producenta.
 4. Gwarancja realizowana jest na zasadach określonych karcie gwarancyjnej bezpośrednio u producenta.

RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
 2. W przypadku, gdy Klientem jest Przedsiębiorca:
 1. a) odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n Kodeksu Cywilnego);
 2. b) odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
 3. c) odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
 4. d) Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym kurierów, usług internetowych itp.


REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje z tytułu rękojmi można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@hypecamper.com. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.
 3. Jeżeli podane w reklamacji z tytułu rękojmi dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego towaru, Sprzedawca zwróci się do Klienta, składającego reklamację, o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia.


PRZESYŁKA

 1. Każdy Produkt wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 2. Czas oczekiwania na przesyłkę zależy od miejsca dostawy i wynosi średnio od 2  do 10 dni roboczych licząc od dnia powiadomienia Klienta przez Sprzedawcę drogą mailową o przygotowaniu Produktu do wysyłki. Wyżej wymieniony czas oczekiwania nie obejmuje obsługi na terenach odległych. Dni robocze to dni, które nie obejmują sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w krajach nadania, przeładunku oraz doręczenia. Podane czasy tranzytu nie uwzględniają czasu i odprawy celnej.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego transportu lub obchodzenia się z Produktem, a także nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w przesyłce od chwili jej nadania do Klienta.
 4. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki i Produktu oraz jego kompletności przy kurierze i podpisania listu przewozowego. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu ze złożonym zamówieniem, jego uszkodzenia lub niekompletności, Klient zobowiązany jest wraz z kurierem sporządzić i podpisać protokół, w którym ww. niezgodność, uszkodzenie lub niekompletność zostanie stwierdzona i opisana. Brak sporządzenia protokołu nie pozbawia Klienta prawa do złożenia reklamacji, jednakże to na Kliencie spoczywać będzie obowiązek udowodnienia, że niezgodność, uszkodzenie lub niekompletność powstały nie w wyniku niewłaściwego przewozu, a w wyniku zaniedbania Sprzedawcy.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Konsumenta.
 3. Zdjęcia, informacje, opisy itp. zawarte w Sklepie Internetowym stanowią własność Sprzedawcy i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, firmy bez zgody Sprzedawcy.
 4. Zmiany Regulaminu będą publikowane na podstronie Sklepu Internetowego.
 5. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

 

Poznaj nas

Home
Nasz Sklep
Serwis
Nasz Kamper

Regulamin

Polityka Prywatności

Biuro & Sklep

HYPE SP. Z O. O.
ul. Rumunki Skępskie 24
87-630 Rumunki Skępskie| Polska
NIP: 466 042 61 38
KRS: 0000800173
WMI: SU9
VIS: HP2

Porozmawiajmy

info@hypecamper.com
serwis@hypecamper.com
+48 797 912 687